Logo Enviropa

Ostatná chémia

Pre našich obchodných partnerov zabezpečujeme spoľahlivé dodávky reagentov v súlade s konkrétnymi technologickými požiadavkami. Spolupráca s viacerými významnými výrobcami nám umožňuje zabezpečiť dostupnosť požadovaných produktov a pripraviť ich k odberu takmer kedykoľvek.

Spektrum našich zákazníkov sa za roky pôsobenia na trhu značne rozšírilo. Dnes spolupracujeme s elektrárňami, teplárňami a aj spaľovňami odpadov. Okrem nich naše služby využíva aj automobilový priemysel, cementárne, oceliarne a iné priemyselné podniky. Vlastná logistika nám umožňuje okamžite reagovať na nečakané zmeny požiadaviek v dodávke produktov nielen na Slovensku, ale aj na európskom trhu.

Máme bohaté skúsenosti s rozbehom nových technológií. Sme overeným partnerom výrobcov technológií a zabezpečujeme dodávky po aditivácii ich originálnym aditívom.
#Získať cenovú ponuku
#
Filter chemických reagentov
Hydroxid sodný technický 49%

Je to silná zásada.

Používa sa vo všetkých priemyselných odvetviach, napr. pri výrobe papiera a celulózy, na neutralizáciu, na úpravu povrchov, na úpravu vody a na mnohé iné účely.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v ADR auto cisternových vozidlách.

Kyselina chlorovodíková technická 31%

Je to anorganická, silno žieravá kyselina.

Používa sa ako zrážacie a neutralizačné činidlo, na úpravu vody, na čistenie a umývanie povrchov, na povrchovú úpravu kovov (zinkovanie) a na iné priemyselné účely.

Kyselina dusičná technická 53 - 60%

Je to anorganická kyselina, bezfarebná kvapalina so silno žieravými účinkami.

Používa sa na výrobu minerálnych hnojív, na povrchovú úpravu kovov, na výrobu čistiacich prostriedkov, ako oxidačné činidlo a na iné účely.

 Používa sa ako zrážacie a neutralizačné činidlo, na úpravu vody, na čistenie a umývanie povrchov.

Dodávky 

Prepravu zabezpečujeme v ADR auto cisternových vozidlách.