Logo Enviropa

deNOx

Pre našich obchodných partnerov zabezpečujeme spoľahlivé dodávky reagentov v súlade s konkrétnymi technologickými požiadavkami. Spolupráca s viacerými významnými výrobcami nám umožňuje zabezpečiť dostupnosť požadovaných produktov a pripraviť ich k odberu takmer kedykoľvek.

Spektrum našich zákazníkov sa za roky pôsobenia na trhu značne rozšírilo. Dnes spolupracujeme s elektrárňami, teplárňami a aj spaľovňami odpadov. Okrem nich naše služby využíva aj automobilový priemysel, cementárne, oceliarne a iné priemyselné podniky. Vlastná logistika nám umožňuje okamžite reagovať na nečakané zmeny požiadaviek v dodávke produktov nielen na Slovensku, ale aj na európskom trhu.

Máme bohaté skúsenosti s rozbehom nových technológií. Sme overeným partnerom výrobcov technológií a zabezpečujeme dodávky po aditivácii ich originálnym aditívom.
#Získať cenovú ponuku
#
Filter chemických reagentov
Adblue

Číre bezfarebné činidlo, ktoré sa používa na efektívnu činnosť katalyzátorov so selektívnou katalytickou redukciou (SCR) vo vozidlách s dieselovým motorom. Obsahuje 32,5% močoviny. Používa sa predovšetkým pre nákladné, poľnohodpodárske vozidlá a vozidlá na prepravu osôb.


Dodávky a príslušenstvo

Prepravu činidla zabezpečujeme v auto cisternových vozidlách. Ponuka aj rozvoz vratnych IBC kontajenrov.

Viac info
Močovina 46%, prilovaná / granulovaná

Močovina technická je ľahko rozpustná vo vode. Používa sa ako redukčné činidlo na znižovanie emisií NOx v SCR/SNCR technológiách v spaľovniach, teplárňach a elektrárňach. 

Ďalšie využitie je na výrobu močovino - formaldehydových lepidiel v chemickom priemysle, v kozmetickom priemysle a na rôzne iné účely.

Dodávky a príslušenstvo

Dodávky pevnej močoviny zabezpečujeme v 500/1000 kg big bagoch a v silo cisternách.


Roztok močoviny 40% a 45%

Špeciálne redukčné činidlo, ktoré slúži na znižovanie emisií NOx pri aplikácii v SNCR a SCR technológiách.

Dodávky a príslušenstvo 

Prepravu činidla zabezpečujeme v auto cisternových vozidlách.

Roztok močoviny 40% a 45% s aditívom

Špeciálne redukčné činidlo, ktoré slúži na znižovanie emisií NOx pri aplikácii v SNCR a SCR technológiách. Podľa individuálnych potrieb zákazníka a nastavenia technológie dokážeme ponúknuť rôzne aditíva – NOxAMID, Satamin a NOxOUT.

Dodávky a príslušenstvo

Prepravu činidla zabezpečujeme v auto cisternových vozidlách.

Čpavková voda (24 – 25 %)

Redukčné činidlo, slúži na znižovanie emisií NOx v SCR a SNCR technológiách. Využíva sa pri redukcií NOx, SOx emisií, na úpravu vody, v potravinárskom priemysle.

Dodávky

Prepravu čpavkovej vody zabezpečujeme v auto cisternových vozidlách a železničných cisternách.