Logo Enviropa
#

Popis

Vstrekovaním do katalyzátora SCR systému spúšťa chemickú reakciu, ktorá premieňa oxidy dusíka (NOx) na látky menej škodlivé pre životné prostredie. Certifikovaná kvalita Adblue vyhovuje jeho použitiu v automotive oblasti, predovšetkým pre nákladné, poľnohodpodárske vozidlá a vozidlá na prepravu osôb.

Číre bezfarebné činidlo, ktoré sa používa na efektívnu činnosť katalyzátorov so selektívnou katalytickou redukciou (SCR) vo vozidlách s dieselovým motorom. Obsahuje 32,5% močoviny, zvyšok tvorí voda. Vstrekovaním do katalyzátora SCR systému spúšťa chemickú reakciu, ktorá premieňa oxidy dusíka (NOx) na látky menej škodlivé pre životné prostredie. Certifikovaná kvalita Adblue vyhovuje jeho použitiu v automotive oblasti, predovšetkým pre nákladné, poľnohodpodárske vozidlá a vozidlá na prepravu osôb.

Dodávky a príslušenstvo

AdBlue dodávame: 

  • voľne ložené autocisternou vybavenou čerpadlom s ciachovaným prietokomerom do zásobníkov. 
  • zákazníkovi vieme zásobníky prenajať na základe jeho preferencií a dohody. Zásobníky s objemom 5000/8000 L môžu byť vybavené ohrievanou strojovňou, telemetriou, automatickým navíjaním hadice, suchou spojkou. 
  • v 1000 L IBC kontajneroch. Kontajnery sú v bezplatnom prenájme na 90 dní, bez nutnosti platiť zálohu. Zabezpečujeme aj vybavenie ponornými čerpadlami švajčiarskej značky SWISS AG.

Prevádzkujeme aj vlastné odberné miesto pre tankovanie do vozidiel na adrese: 

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava

GPS súradnice: 48.111627, 17.086888

Ďalšie produkty

Číre bezfarebné činidlo, ktoré sa používa na efektívnu činnosť katalyzátorov so selektívnou katalytickou redukciou (SCR) vo vozidlách s dieselovým motorom. Obsahuje 32,5% močoviny. Používa sa predovšetkým pre nákladné, poľnohodpodárske vozidlá a vozidlá na prepravu osôb.


Hydrogénuhličitan sodný / sóda bikarbóna

Používa sa pri suchej metóde osírenia, obvykle pri menších zdrojoch, princípom je dávkovanie jemného práškového sorbentu do prúdu spalín.

Hydroxid sodný technický 49%

Je to silná zásada.

Používa sa vo všetkých priemyselných odvetviach, napr. pri výrobe papiera a celulózy, na neutralizáciu, na úpravu povrchov, na úpravu vody a na mnohé iné účely.