Logo Enviropa

Znižovanie emisií

Zabezpečujeme spoľahlivé dodávky chemických látok v súlade s konkrétnymi technologickými požiadavkami obrateľov. Dlhodobá spolupráca s viacerými významnými výrobcami v Európe nám umožňuje zabezpečiť dostupnosť požadovaných produktov a pripraviť ich k odberu takmer kedykoľvek. 


Spektrum našich zákazníkov sa za roky pôsobenia na trhu značne rozšírilo. Spolupracujeme s elektrárňami, teplárňami a spaľovňami odpadov. Okrem nich naše služby využíva aj automobilový priemysel, cementárne, oceliarne a iné priemyselné podniky. Vlastná logistika nám umožňuje okamžite reagovať na nečakané zmeny požiadaviek v dodávke produktov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sme spoľahlivým partnerom aj v ťažko predvídateľnej dobe.


Máme bohaté skúsenosti s rozbehom nových technológií. Sme overeným partnerom výrobcov technológií a zabezpečujeme dodávky po aditivácii ich originálnym aditívom.

#Získať cenovú ponuku
#
Filter chemických reagentov
Adblue

Číre bezfarebné činidlo, ktoré sa používa na efektívnu činnosť katalyzátorov so selektívnou katalytickou redukciou (SCR) vo vozidlách s dieselovým motorom. Obsahuje 32,5% močoviny. Používa sa predovšetkým pre nákladné, poľnohodpodárske vozidlá a vozidlá na prepravu osôb.


Dodávky a príslušenstvo

Prepravu činidla zabezpečujeme v auto cisternových vozidlách. Ponuka aj rozvoz vratnych IBC kontajenrov.

Viac info
Hydrogénuhličitan sodný / sóda bikarbóna

Používa sa pri suchej metóde osírenia, obvykle pri menších zdrojoch, princípom je dávkovanie jemného práškového sorbentu do prúdu spalín.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v silo cisternových vozidlách.

Hydroxid sodný technický 49%

Je to silná zásada.

Používa sa vo všetkých priemyselných odvetviach, napr. pri výrobe papiera a celulózy, na neutralizáciu, na úpravu povrchov, na úpravu vody a na mnohé iné účely.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v ADR auto cisternových vozidlách.

Kyselina chlorovodíková technická 31%

Je to anorganická, silno žieravá kyselina.

Používa sa ako zrážacie a neutralizačné činidlo, na úpravu vody, na čistenie a umývanie povrchov, na povrchovú úpravu kovov (zinkovanie) a na iné priemyselné účely.

Kyselina dusičná technická 53 - 60%

Je to anorganická kyselina, bezfarebná kvapalina so silno žieravými účinkami.

Používa sa na výrobu minerálnych hnojív, na povrchovú úpravu kovov, na výrobu čistiacich prostriedkov, ako oxidačné činidlo a na iné účely.

 Používa sa ako zrážacie a neutralizačné činidlo, na úpravu vody, na čistenie a umývanie povrchov.

Dodávky 

Prepravu zabezpečujeme v ADR auto cisternových vozidlách.

Močovina 46%, prilovaná / granulovaná

Močovina technická je ľahko rozpustná vo vode. Používa sa ako redukčné činidlo na znižovanie emisií NOx v SCR/SNCR technológiách v spaľovniach, teplárňach a elektrárňach. 

Ďalšie využitie je na výrobu močovino - formaldehydových lepidiel v chemickom priemysle, v kozmetickom priemysle a na rôzne iné účely.

Dodávky a príslušenstvo

Dodávky pevnej močoviny zabezpečujeme v 500/1000 kg big bagoch a v silo cisternách.


Roztok močoviny 40% a 45%

Špeciálne redukčné činidlo, ktoré slúži na znižovanie emisií NOx pri aplikácii v SNCR a SCR technológiách.

Dodávky a príslušenstvo 

Prepravu činidla zabezpečujeme v auto cisternových vozidlách.

Roztok močoviny 40% a 45% s aditívom

Špeciálne redukčné činidlo, ktoré slúži na znižovanie emisií NOx pri aplikácii v SNCR a SCR technológiách. Podľa individuálnych potrieb zákazníka a nastavenia technológie dokážeme ponúknuť rôzne aditíva – NOxAMID, Satamin a NOxOUT.

Dodávky a príslušenstvo

Prepravu činidla zabezpečujeme v auto cisternových vozidlách.

Vápenec

Používa sa pri mokrej metóde osírenia, pri tomto procese ide o intenzívne "vypieranie" spalín vo vápencovej suspenzii, alebo rovnako je možné dávkovanie vápenca spolu s palivom do fluidného kotla.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v silo cisternových vozidlách.

Vápenný hydrát (hydroxid vápenatý)

Používa sa napríklad pri suchej metóde osírenia, princípom je dávkovanie práškového sorbentu do prúdu spalín.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v silo cisternových vozidlách.

Vápno

Používa sa napríklad pri polosuchej metóde osírenia, princípom je dávkovanie sorbentu do absorbéru spolu s vodou.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v silo cisternových vozidlách.

Čpavková voda (24 – 25 %)

Redukčné činidlo, slúži na znižovanie emisií NOx v SCR a SNCR technológiách. Využíva sa pri redukcií NOx, SOx emisií, na úpravu vody, v potravinárskom priemysle.

Dodávky

Prepravu čpavkovej vody zabezpečujeme v auto cisternových vozidlách a železničných cisternách.