Logo Enviropa
#

O spoločnosti

Stabilný partner pri ochrane ovzdušia
a likvidácii druhotných surovín.

Čítať viac

O nás

Pôsobíme v oblasti ochrany ovzdušia a recyklácie odpadov v krajinách strednej Európy, v Beneluxe, na Balkáne a v Pobaltí. Znižujeme emisie v priemysle prostredníctvom komplexných riešení, od výstavby technológie v priemyselných podnikoch až po pravidelné a stabilné dodávky chemických komodít.

V oblasti recyklácie zabezpečujeme veľkovýkup, zber, triedenie a spracovanie elektroodpadu a farebných kovov na našich recyklačných linkách. Prinášame stabilné a udržateľné riešenia pre rastúce požiadavky na ochranu ovzdušia a zber odpadov a snažíme sa prispievať k zelenšej budúcnosti pre všetkých.


Aktivity ROPA Group:

Ochrana ovzdušia: Distribúcia chemických komodít. Čistenie priemyselných spalín.

Odpadové hospodárstvo: Nakladanie s druhotnými surovinami - výkup, zber, triedenie, spracovanie, logistika.

Technicko - inžinierske činnosti: Výstavba technológie pre efektívne znižovanie emisií v priemysle.

Vízia

Chceme sa stať lídrom pre oblasť minimalizácie environmentálnych dopadov priemyselnej činnosti na životné prostredie.

Misia

Vyvíjame a realizujeme podnikateľské aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a znižovania environmentálnych dopadov plynúcich z ľudskej činnosti. Sme hrdí na to, že naša práca má okrem ekonomického významu aj pozitívny vplyv na budúcnosť a udržateľný rozvoj našej planéty.

Hodnoty

Integrita: Pôsobíme čestne, autenticky a transparentne. Na všetkých úrovniach sa individuálne aj tímovo snažíme zachovávať najvyššie etické štandardy.

Zodpovednosť: Zaväzujeme sa byť zodpovedným partnerom a berieme do úvahy vplyv nášho konania na zainteresované strany vrátane klientov, zamestnancov, kolegov, životného prostredia a komunity.

Stabilita: Vždy sa snažíme o včasné a úplné plnenie dohôd. Sme stabilným partnerom priemyselných podnikov. Rast ROPA Group vnímame ako najdôležitejší indikátor nášho vplyvu na stabilitu a zlepšovanie životného prostredia.

ROPA v číslach

11

rokov skúseností

+ 135

obchodných partnerov

17

krajín pôsobnosti

História Enviropy