Logo Enviropa
#

Znižujeme negatívne dopady priemyselnej výroby
na životné prostredie a klímu

Zistiť viac
#

Kontaktujte nás

+421 903 268 700

Vysoká odbornosť

Profesionálny tím so špecifickým know-how

Flexibilný prístup

Proklientské vzťahy a pohotové spracovanie

Vlastná logistika

Efektívne procesy na základe dlhodobých skúseností.


Riešenia

#
#

Manažment odpadového hospodárstva

Sme subjektom na trhu, ktorý odpadom rozumie. Preto našim partnerom dokážeme poskytnúť špecifické a na mieru šité obchodné i technologické riešenia. Odpady, ktoré je možné recyklovať, doručíme na adekvátne spracovanie, a tak im poskytneme ekologické zužitkovanie. Tie odpady, ktoré nie sú vhodné na recykláciu, predstavujú cenný zdroj energie a preto hľadáme spôsoby, ako ich energeticky využiť.


  • Druhotné suroviny
  • Energetické využitie odpadov
  • Logistika
Zistiť viac
#

Efektívne znižovanie emisií

Komplexne vyriešime Vašu povinnosť týkajúcu sa znižovania priemyselných emisií v stacionárnych a mobilných zdrojoch znečistenia. Ponúkame Vám asistenciu vo forme poradenstva, ale aj partnerstvo od celkového návrhu technického riešenia až po úspešnú realizáciu projektu. Zároveň zabezpečujeme aj dodávky reagentov, čím pomáhame našim zákazníkom plniť emisné limity.


  • Chemické reagenty
  • Čistenie priemyselných spalín
  • Logistika
Zistiť viac
#

O spoločnosti

Sme ROPA

Naša činnosť spočíva v znižovaní priemyselných emisií a spravovaní likvidácie druhotných surovín. Pôsobíme v obchodnej a technicko-inžinierskej oblasti.


Čím sa odlišujeme od konkurencie?

  • Máme spoľahlivý systém logistiky, ktorý sme vytvorili podľa dlhoročných skúseností.
  • Náš tím tvoria interní odborníci, ktorí poznajú problematiku a majú proaktívny prístup.
  • Pri riešení objednávok a projektov sme rýchli, flexibilní a pohotoví.
  • Disponujeme znalosťami, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť sa špecifikám podnikania našich klientov.
Zistiť viac
#