Logo Enviropa
#

Znižujeme negatívne dopady priemyselnej výroby na životné prostredie a klímu.

Zistiť viac
#

Kontaktujte nás

+421 910269094

Vysoká odbornosť

Profesionálny tím so špecifickým know-how

Flexibilný prístup

Proklientské vzťahy a pohotové spracovanie

Vlastná logistika

Efektívne procesy na základe dlhodobých skúseností.


Riešenia

#
#

Odpadové hospodárstvo

Rozumieme odpadom. Našim partnerom prinášame na mieru šité, obchodné i technologické riešenia. 

  • Druhotné suroviny
  • Energetické využitie odpadov
  • Logistika
Zistiť viac
#

Ochrana ovzdušia

Komplexne vyriešime vašu povinnosť týkajúcu sa znižovania priemyselných emisií v stacionárnych a mobilných zdrojoch znčistenia. Využite jedinečné know-how, ktoré vám ušetrí čas a pomôže so zodpovednou prípravou na plnenie prísnych emisných limitov. Ponúkame komplexný servis od návrhu technického riešenia, cez úspešnú realizáciu až po pravidelné dodávky chemických komodít. Ochrana životného prostrenia je hodnotovým pilierom nášho podnikania. V prípade záujmu realizujeme aj samostatnú konzultačnú činnosť. 

  • Disribúcia chemických komodít
  • Čistenie priemyselných spalín
  • Logistika
Zistiť viac
#

O spoločnosti

Sme ROPA

Váš spoľahlivý partner pri ochrane ovzdušia a recyklácii odpadov:

  • Efektívny systém logistiky.
  • Odborný tím a proaktívny prístup.
  • Flexibilnosť a proklientská orientácia.
  • Medzinárodné skúsenosti v odbore.
Zistiť viac
#