Logo Enviropa
#

Znižujeme negatívne dopady priemyselnej výroby na životné prostredie a klímu.

Zistiť viac
#

Kontaktujte nás

+421 903 268 700

Vysoká odbornosť

Profesionálny tím so špecifickým know-how

Flexibilný prístup

Proklientské vzťahy a pohotové spracovanie

Vlastná logistika

Efektívne procesy na základe dlhodobých skúseností.


Riešenia

#
#

Odpadové hospodárstvo

Rozumieme odpadom. Našim partnerom prinášame špecifické, na mieru šité, obchodné i technologické riešenia. Recyklovateľné odpady doručíme na adekvátne spracovanie, čím prispievame k ich ekologickému zúžitkovaniu. Odpady nevhodné pre recykláciu využívame ako cenný zdroj energie.


  • Druhotné suroviny
  • Energetické využitie odpadov
  • Logistika
Zistiť viac
#

Znižovanie emisií

Komplexne vyriešime vašu povinnosť týkajúcu sa znižovania priemyselných emisií v stacionárnych a mobilných zdrojoch znčistenia. Využite jedinečné know-how, ktoré vám ušetrí čas a pomôže so zodpovednou prípravou na plnenie prísnych emisných limitov. Ponúkame komplexný servis od návrhu technického riešenia, cez úspešnú realizáciu až po pravidelné dodávky reagentov. Ochrana životného prostrenia je hodnotovým pilierom nášho podnikania. V prípade záujmu realizujeme aj samostatnú konzultačnú činnosť. 

  • Chemické reagenty
  • Čistenie priemyselných spalín
  • Logistika
Zistiť viac
#

O spoločnosti

Sme ROPA

Naša činnosť spočíva v znižovaní priemyselných emisií a spravovaní likvidácie druhotných surovín. Pôsobíme v obchodnej a technicko-inžinierskej oblasti.


Čím sa odlišujeme od konkurencie?

  • Máme spoľahlivý systém logistiky, ktorý sme vytvorili podľa dlhoročných skúseností.
  • Náš tím tvoria interní odborníci, ktorí poznajú problematiku a majú proaktívny prístup.
  • Pri riešení objednávok a projektov sme rýchli, flexibilní a pohotoví.
  • Disponujeme znalosťami, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť sa špecifikám podnikania našich klientov.
Zistiť viac
#