Logo Enviropa
#
#

Ochrana ovzdušia

Komplexne vyriešime vašu povinnosť týkajúcu sa znižovania priemyselných emisií v stacionárnych a mobilných zdrojoch znčistenia. Využite jedinečné know-how, ktoré vám ušetrí čas a pomôže so zodpovednou prípravou na plnenie prísnych emisných limitov. Ponúkame komplexný servis od návrhu technického riešenia, cez úspešnú realizáciu až po pravidelné dodávky chemických komodít. Ochrana životného prostrenia je hodnotovým pilierom nášho podnikania. V prípade záujmu realizujeme aj samostatnú konzultačnú činnosť. niť emisné limity.

  • Distribúcia chemických komodít
  • Čistenie priemyselných spalín
  • Logistika
Zistiť viac

Služby

#

Dodávky reagentov

Pre našich obchodných partnerov zabezpečujeme spoľahlivé dodávky reagentov v súlade s konkrétnymi technologickými požiadavkami. Spolupráca s viacerými významnými výrobcami nám umožňuje zabezpečiť dostupnosť požadovaných produktov a pripraviť ich k odberu takmer kedykoľvek. 

Spektrum našich zákazníkov sa za roky pôsobenia na trhu značne rozšírilo. Dnes spolupracujeme s elektrárňami, teplárňami a aj spaľovňami odpadov. Okrem nich naše služby využíva aj automobilový priemysel, cementárne, oceliarne a iné priemyselné podniky. Vlastná logistika nám umožňuje okamžite reagovať na nečakané zmeny požiadaviek v dodávke produktov nielen na Slovensku, ale aj na európskom trhu. 

Máme bohaté skúsenosti s rozbehom nových technológií. Sme overeným partnerom výrobcov technológií a zabezpečujeme dodávky po aditivácii ich originálnym aditívom.

Zistiť viac
#
#
#

Čistenie priemyselných spalín

Pomôžeme vám s návrhom riešenia a dodávky účinných technológií na znižovanie emisií NOx a SO2. Zároveň sme pripravení pomôcť s optimalizáciou nastavení a servisom už existujúcej technológie. Nás tím skúsených inžinierov poskytuje poradenstvo príslušnej legislatívy, vypracuje štúdiu, a je vysoko kompetentný aj pri samotnej realizácii technológií podľa individuálnych potrieb.

Zistiť viac
#

Logistika

Vlastníme jednokomorové ADR cisternové jazdné súpravy s cisternovým kódom L4BH, vybavené kompresorom. Cisterny disponujú objemom 30 000 L, a vďaka moderným a ľahkým materiálom dokážu zákazníkovi dodať podľa potreby viac ako 25 000 kg produktu. Naši vodiči majú niekoľkoročné skúsenosti a samozrejme kvalifikáciu na prepravu ADR produktov. Práve preto vieme byť flexibilní v termínoch dodania a realizovať dodávky na najvyššej technickej úrovni. Má to aj ďalšiu podstatnú výhodu: znižuje sa riziko pri manipulácii a zjednoduší sa kooperácia pri nakládke a vykládke.   

# #
Máte záujem/otázku?
#Získať cenovú ponuku