Logo Enviropa

Obchod s druhotnými surovinami

Zameriavame sa na všetky kategórie elektroodpadu a produkty s obsahom neželezných a farebných kovov. Prostredníctvom našich dodávateľov, ktorými sú spracovatelia elektroodpadu a zberne druhotných surovín, sústreďujeme materiál na našom centrálnom sklade, kategorizujeme ho a triedime podľa požiadaviek našich odberateľov. Týmto procesom dokážeme zabezpečiť vysoké výkupné ceny a zároveň požadovanú kvalitu výstupného materiálu na spracovanie. Pri výkupe sme flexibilní a naši dodávatelia nie sú limitovaní počtom druhov materiálu ako aj kvalitou triedenia. Pridanou hodnotou pre našich obchodných partnerov je zabezpečenie kompletnej logistiky.

#Získať cenovú ponuku
#
Obchodujeme s týmito druhmi druhotných surovín
Elektromery
Elektromery
Plošné spoje
Plošné spoje
CD a DVD mechaniky
CD a DVD mechaniky
Sieťové zdroje
Sieťové zdroje
Harddisky
Harddisky
Pamäte RAM
Pamäte RAM
Káble
Káble
Routre
Routre
Vychyľovacie cievky
Vychyľovacie cievky
Adaptéry
Adaptéry