Logo Enviropa

deSOx

Pre našich obchodných partnerov zabezpečujeme spoľahlivé dodávky reagentov v súlade s konkrétnymi technologickými požiadavkami. Spolupráca s viacerými významnými výrobcami nám umožňuje zabezpečiť dostupnosť požadovaných produktov a pripraviť ich k odberu takmer kedykoľvek.

Spektrum našich zákazníkov sa za roky pôsobenia na trhu značne rozšírilo. Dnes spolupracujeme s elektrárňami, teplárňami a aj spaľovňami odpadov. Okrem nich naše služby využíva aj automobilový priemysel, cementárne, oceliarne a iné priemyselné podniky. Vlastná logistika nám umožňuje okamžite reagovať na nečakané zmeny požiadaviek v dodávke produktov nielen na Slovensku, ale aj na európskom trhu.

Máme bohaté skúsenosti s rozbehom nových technológií. Sme overeným partnerom výrobcov technológií a zabezpečujeme dodávky po aditivácii ich originálnym aditívom.
#Získať cenovú ponuku
#
Filter chemických reagentov
Hydrogénuhličitan sodný / sóda bikarbóna

Používa sa pri suchej metóde osírenia, obvykle pri menších zdrojoch, princípom je dávkovanie jemného práškového sorbentu do prúdu spalín.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v silo cisternových vozidlách.

Vápenec

Používa sa pri mokrej metóde osírenia, pri tomto procese ide o intenzívne "vypieranie" spalín vo vápencovej suspenzii, alebo rovnako je možné dávkovanie vápenca spolu s palivom do fluidného kotla.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v silo cisternových vozidlách.

Vápenný hydrát (hydroxid vápenatý)

Používa sa napríklad pri suchej metóde osírenia, princípom je dávkovanie práškového sorbentu do prúdu spalín.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v silo cisternových vozidlách.

Vápno

Používa sa napríklad pri polosuchej metóde osírenia, princípom je dávkovanie sorbentu do absorbéru spolu s vodou.

Dodávky

Prepravu zabezpečujeme v silo cisternových vozidlách.