Logo Enviropa
#
#

Manažment odpadového hospodárstva

Sme subjektom na trhu, ktorý odpadom rozumie. Preto našim partnerom dokážeme poskytnúť špecifické a na mieru šité obchodné i technologické riešenia. Odpady, ktoré je možné recyklovať doručíme na adekvátne spracovanie, a tak im poskytneme ekologické zužitkovanie. Tie odpady, ktoré nie sú vhodné na recykláciu, predstavujú cenný zdroj energie a preto hľadáme spôsoby, ako ich energeticky využiť.

Zistiť viac

Služby

#

Obchod s druhotnými surovinami

Našu obchodnú činnosť prezentujú dlhoročné skúsenosti a know how o špecifickom trhu s druhotnými surovinami v rámci krajín EÚ. Zameriavame sa na všetky kategórie elektroodpadu a produkty s obsahom neželezných a farebných kovov. Prostredníctvom našich dodávateľov, ktorými sú spracovatelia elektroodpadu a zberne druhotných surovín, sústreďujeme materiál na našom centrálnom sklade, kategorizujeme ho a triedime podľa požiadaviek našich odberateľov. Týmto procesom dokážeme zabezpečiť vysoké výkupné ceny a zároveň požadovanú kvalitu výstupného materiálu na spracovanie. Pri výkupe sme flexibilní a naši dodávatelia nie sú limitovaní počtom druhov materiálu ako aj kvalitou triedenia. Pridanou hodnotou pre našich obchodných partnerov je zabezpečenie kompletnej logistiky.

Aký materiál vykupujeme?
Kliknite na tlačidlo zistiť viac

Zistiť viac
#
#
#

Energetické využitie odpadov

Náš tím tvoria odborníci s mnohoročnými skúsenosťami v danej oblasti, ktorí poskytujú komplexné portfólio technicko-inžinierskych činností. Zameriavame sa na energetické využitie rôznych druhov odpadov a vieme zákazníkovi poskytnúť vhodné riešenie podľa osobitných potrieb a požiadaviek.

Zistiť viac
#

Logistika

Vlastné prepravné kapacity nám umožňujú zabezpečiť spoľahlivú logistiku v súlade s technickými a časovými požiadavkami zákazníkov. Pre splnenie všetkých nárokov využívame vozidlá typu walking floor s kapacitou 90 m³. Vodiči u nás majú dlhoročnú prax s manipuláciou odpadov v big bagoch, na paletách alebo sypaných na voľno. Ich cenné rady dokážu zákazníkom ušetriť čas pri nakládke a vykládke daného materiálu.

# #
Máte záujem/otázku?
#Získať cenovú ponuku